Formulieren

  • Aangifte sportongeval
    Bij een ongeval wordt een aangifteformulier ingevuld. Het formulier kun je downloaden door hierboven op "Aangifte sportongeval" te klikken. Bezorg het document ingevuld vanaf vak 2 zo spoedig mogelijk aan het secretariaat. De secretaris dient de online aangifte binnen de 7 dagen na het ongeval bij Ethias in te dienen.
    Als het ongeval wordt aanvaard krijgen jullie van Ethias een bericht met de richtlijnen voor het verzamelen en indienen van de onkosten. Voor je terug begint te sporten moet een attest van genezing bezorgd worden aan Ethias. Zolang dit niet gebeurd is kan er geen aangifte voor een zelfde letsel meer aangegeven worden.

Categorie